PFR
BILLEDER: 1 2 3 4 5 6 oversigt
Til- og ombygning | Helleholm, 2960 Rungsted kyst

Baggrund
Bebyggelsen Helleholm består af i alt 25 ens huse opført i 1978. Bebyggelsen er omfattet af tinglyste servitutter hvis formål er at fastholde en harmonisk helhed. De tinglyste servitutter tillader dog mulighed for at opføre, en tilbygning på ca. 40 kvm i udtryk, materialer og farver som den eksisterende bebyggelse. Hidtil har fire ejere udnyttet denne mulighed til udvidelse af dagligstuen.

Program
Bygherren ønskede at få belyst hvilke indretningsmuligheder der lå i forbindelse med en udvidelse af boligarealet. Programmet lød kort på et arbejdsværelse, et lyst og åbent køkken/alrum samt tre store børneværelser.

Skitseforslag
Efter det første møde udarbejdede tegnestuen to alternative skitseforslag. Det ene forslag tager udgangspunkt i den nuværende køkkenplacering, det andet løsning vender køkken/alrum så der skabes forbindelse til boligens udeareal. Bygherren valgte umiddelbart forslaget hvor køkken/alrum har direkte adgang til gården. Af hensyn til børneværelsernes størrelse blev det besluttet at fravælge arbejdsværelset. Hjemmearbejdspladser indrettes i en del af dagligstuen.

Projektbrskrivelse
Projektets hovedide er at skabe et lyst og åbent køkken/alrum, med direkte udgang til gårdhaven. Muligheden for udvidelse anvendes, til at indrette to nye værelse, orienteret mod syd, samt en lys og rumlig entre, orienteret mod gården/indgangen.

Forbindelsen til den vestvendte gård åbner huset op og skaber nye muligheder for at udvide boligens aktiviteter til gården.

Den nye planløsning opdeler boligens funktioner mere klart. Herved skabes bedre muligheder for at vælge om man deltager i fællesskabet eller trækker sig tilbage.

PFR TEGNESTUE ApS - HJORTEKÆRSVEJ 12, 2800 KGS. LYNGBY - TLF 45 87 43 13 / FAX 45 93 93 88 - SE / CVR: 78 29 16 13