PFR
BILLEDER: 1 2 3 4 5 6 7 8 oversigt
Ny tagetage | Nybrovej, 2800 Kongens Lyngby

Baggrund
Forhuset er opført i 1930'erne. Huset blev i 1964 udvidet med en tilbygning i to etager mod haven/nordøst.

Program
Familien ønskede at udvide boligarealet ved at inddrage tagrummet. Dette ville samtidigt åbne mulighed for at udnytte taget på tilbygningen til terrasse.

Skitseforslag
Bygherren havde en princip-godkendelse fra Kommunes tekniske forvaltning til at udnyttet tagetagen. Efter flere studier at tagformer og kviste blev det beslutte at vælge et udtryk som svarede til den eksisterende bygning.

Projektbeskrivelse
For at skabe tilstrækkelig rumhøjde måtte hældningen på hele tagkonstruktionen ændres fra de eksisterende 40° til nuværende 48°.

Med den højere rejsning på taget og de markante kviste og gavle, er husets samlede udtryk blevet væsentligt forbedret.

Det blev samtidigt besluttet at udføre "taskekviste" for at få det størst mulige areal med fuld rumhøjde. Loftet følger i øvrigt taget til kippen.

Mod vejen/syd er kvisten udført som et gennemgående bånd. Mod tagterrassen/haven er kvisten ført ned til længere frem mod facaden. Her er dobbelt glasdør med udgang til tagterrassen.

Det eksisterende bjælkelag måtte forstærkes for at kunne bære den forøgede last. Lasten fra tag og etageadskillelsen bliver båret af to store limtræsspær som står synlige i rummet.

Forbindelsen til den ny tagetage er skabt med en lukket trappe. Herved opnås de bedste muligheder for at møblere rummene. Da der her var tale om en udvidelse af opholdsarealet, var det naturligt at placere trappen i den eksisterende dagligstue.

Tagdækningen er udført med røde Hanseat 35 falstagsten. Inddækninger og tagrender i zink. Kvistfronter beklædt med vandret profilbrædder. Gavle beklædt med lodret listebeklædning.

PFR TEGNESTUE ApS - HJORTEKÆRSVEJ 12, 2800 KGS. LYNGBY - TLF 45 87 43 13 / FAX 45 93 93 88 - SE / CVR: 78 29 16 13