PFR
BILLEDER: 1 2 3 4 5 6 7 8 oversigt
Tilbygning | Furesøvej, 2830 Virum

Baggrund
Villaen er opført I 1951. Huset var oprindeligt bygget som et dobbelthus med forskudte planer. Tagetagen er først senere blevet indrettet til beboelse. Ejendommen har i øvrigt gennemgået flere ændringer og ombygninger inden de nuværende ejere flyttede ind.

Program
Programmet lød kort på to lyse og store børneværelser. Bygherren ønskede samtidigt at villaen blev tilført et moderne element, meget gerne opført i træ.

Skitseforslag
Under udarbejdelsen af skitseforslaget var tegnestuen i tæt dialog med Lyngby Kommunes tekniske forvaltning for at sikre forslagets godkendelse. Efter flere møder med bygherren fremkom tegnestuen med ideen til den opførte tilbygning.

Forslaget tager udgangspunkt i den eksisterende forskydning mellem de to planer. Værelserne orienteres naturligt mod vest og den smukke udsigt over Furesøen.

Projektbeskrivelse
Udvidelsen omfatter dels tilbygningen i to plan som andrager i alt 37,5 m2 bolig samt udvidelse af eksisterende børneværelse med ny kvist på 2.5 m2, i alt 40 m2.

Den eksisterende villa tilføres to regulære værelser på henholdsvis 14 og 18 m2.

Tilbygningen opføres helt i træ, opbygget på en ventileret krybekælder. Udvendig vandret beklædning med oliebehandlede profilbrædder af cedertræ. Sadeltag 25° dækket med røde falstagsten.

Tilbygningen løser behovet for to selvstændige ørneværelser i tagetagen. Samtidigt skabes der et ekstra værelse i stueplan, som har forbindelse til opholdsdelen der er et stort sammenhængende rumforløb. Herved opstår der bedre muligheder for at vælge, om man vil deltage i fællesskabet eller trækker sig tilbage.

PFR TEGNESTUE ApS - HJORTEKÆRSVEJ 12, 2800 KGS. LYNGBY - TLF 45 87 43 13 / FAX 45 93 93 88 - SE / CVR: 78 29 16 13