PFR
YDELSER
Nyt, om- og tilbygninger
Der udarbejdes skitseprojekt i henhold til bygherres ønsker og behov. På baggrund heraf udarbejdes myndighedsprojekt indarbejdet myndighedernes krav. Gennem viderebearbejdning og detailprojektering af myndighedsprojekt fremstilles et entydigt tegningsmateriale samt udbudsbeskrivelse med tilhørende tilbudslister til brug for indhentning af tilbud fra entreprenører. Afslutningsvis føres der tilsyn for at sikre arbejdet udføres så det følger projektets arkitektoniske intentioner, herunder at arbejdet udføres i overensstemmelse med projektet som aftalt.

Gennem projektforløbet samarbejder vi med anerkendte ingeniører, energikonsulenter, div. myndigheder m.m. Således at der tidligt i projektforløbet tages fat i de forskellige aspekter og knudepunkter, der kan have indflydelse på projekts udformning, og dermed forhindre unødige bump på vejen.

Renovering
Vi foretager gennemgang af ejendommen og udarbejder hvis nødvendigt tilstandsrapport, som kan ligge til grund for renoveringsforløbet. Vi kontakter myndighederne og indhenter de nødvendige byggetilladelser, udarbejder udbudsprojekt og tager kontakt til udvalgte dygtige håndværkere for indhentning af tilbud. Der udføres tilsyn for at sikre arbejdet udføres i overensstemmelse med projektet som aftalt.

Huseftersyn
I forbindelse med køb af lejlighed, hus m.m. tilbydes huseftersyn ved gennemgang med vurdering af ejendommens tilstand, udførelse af tilstandsrapport samt rådgivning vedr. ejendommens potentiale eller mulige forbedringer.
PFR TEGNESTUE ApS - HJORTEKÆRSVEJ 12, 2800 KGS. LYNGBY - TLF 45 87 43 13 / FAX 45 93 93 88 - SE / CVR: 78 29 16 13